Online klantenpanelsysteem

Op basis van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren of competenties wordt aan klanten een online enquête gestuurd om een oordeel te geven over het functioneren van een student. De rapportage vindt real-time online plaats. Zo gauw een klant een reactie geeft, zie je de resultaten terug onder de ‘ resultaten-knop’.